Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Brief van Wietse Koops van der Velde:

Willemstad den 10 April 1831

 

Waarde Vader en Moeder ik laat UE weten

dat ik nog gezond ben en hoop van UE het

zelfde. Wij zijn nu de 9 April te Willemstad

gekomen wij hebben negen dagen masierd en ik

ben goed overgekomen gezond en vris ik heb

mijn Ranzel maar eenmaal op de wagen

gehad om dat mij de voeten wat zeer deden

maar het was niet slim ik heb ook bij jelke gerrits

geweest te Amersvoort hij was nog goed in order

in het reizen hebben wij het goed daags en waar (?) of

3456 ten langsten maseeren wij zijn nog jong

en zwak (?) wij kunnen daags niet ver maseeren

Wij hebben nogal at nieuws gezien stoomboorten

Kannonnierboorten steden en dorpen als Elburg een nagt

Nunspeet Harderwijk Armelo (=Ermelo) Putten Nieuwkerk (=Nijkerk)

Hoeverland (=Hoevelaken) Amersvoort 't Bilt Utregt Jutvaas

Vrieswijk ( =Vreeswijk) de vaart Vianen Likemont (=Lexmond) Merkerk, Arkel

Gorkum Werkendam Emmego (?) Geertruidensberg

Made Wagenberg Zevenbergsterhoek Moerdijk

 

(2e blad:)

 

Willemstad in die steden hebben wij geweest dat

moet gij nu wel onthouden gij moet mij ook eens

schrijven wie van de schutters thuis komen zijn en waar

Anders Feitzes is en de groetenis aan Wander en Jiskjen

en Antje van Hilke en Grietje en ik wens haar veel geluk

in haar Huwelijk gij moet vooraal uw best doen om mij

vrij te krijgen zoo gij ook wel doen zult verwagt ik

want ik wil hier gaarne weer weg ik hoop u in gezond

nog weder te vinden hier leid veel volk in deze kleine

stad veel schutters en landmalietje Hier leggen veel

stukken geschut en kogels als aardappelbulten Hier 

leggen wel vijftien hondert man wel negenhondert

van schutters en dan wij met driehondert man

en dan kanonniers Wij hebben eerst groene erfen geeeten

en die hebben mij zoo goed gesmaakt ik heb nog niet eenmaal zoo

lekker onder dienst geeeten. Wij hebben Zondag te half elf

naar de kerk geweest allen zoldaaten en schutters en anders

geen volk in die kerk ik en Johannes Pieters zijn 

nog kameraars wij zijn nu beide bij de 2 kompanie

weg als gij schrijft zoo schrijf dan aan de 3 kompanie

18 afdeeling infanterie de groetenis aan Koop en Trijntje

Geert en Loltje Oense R.., JJ,j GG, Antje Feitze, Baauwtje

Rindert Koops en alle vrienden en bekenden

                           En voral aan djoeuke moei

               Zij van mij Gegroet WvdVelde