Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.

Het metalen kruis

 

Als aandenken aan de krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 werd bij Koninklijk Besluit van 12 september 1831 nr. 70 het Metalen Kruis ingesteld. De toekenning schijnt nogal met de nodige soepelheid gepaard te zijn gegaan. Zo bleek niet doorslaggevend of de voorgedragen militair ook daadwerkelijk aan de Tiendaagse Veldtocht had deelgenomen.     

Het werd ook wel het Hasselter Kruis genoemd als verwijzing naar de bij Hasselt op de Belgen buitgemaakte kanonnen waarvan het omgesmolten brons gebruikt werd voor de vervaardiging van het Metalen Kruis.

 

Van rechts naar links:  voor- en keerzijde van het Metalen Kruis uitgereikt aan dienstplichtigen

Van rechts naar links:  voor- en keerzijde van het Metalen Kruis uitgereikt aan dienstplichtigen

 

Voorzijde van het Metalen Kruis uitgereikt aan vrijwilligers

Voorzijde van het Metalen Kruis uitgereikt aan vrijwilligers

 

Bij het Metalen Kruis behoorde het volgende Certificaat:

Bij het Metalen Kruis behoorde het volgende Certificaat

Bron: Meyer, H.G. e.a., 1984, "Orders and decorations of the Netherlands"

 

Een gedeelte van de illustratie op het titelblad van Het Metalen Kruis, uitgave van De Vereeniging "Het Metalen Kruis" 3e jrg., Utrecht 1859

Een gedeelte van de illustratie op het titelblad van Het Metalen Kruis, uitgave van De Vereeniging "Het Metalen Kruis" 3e jrg., Utrecht 1859