Die Friezen zijn niet politesse, zij slaan met kolven en steke met messe.